Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Så kan du påverka

Som medborgare har du flera olika sätt att påverka det som händer i kommunen. Vart fjärde år kan du påverka vilka politiker som blir valda till att styra kommunen. Även mellan valen har du möjlighet att påverka.

Kontakta nämnderna


Vill du veta mera om ett speciellt ärende eller diskutera en särskild fråga kan du kontakta politikerna i den nämnd som ansvarar för den verksamhet som ärendet eller frågan gäller. Vill du engagera dig politiskt, kontakta något av partierna.
 

Lämna en synpunkt


Om du har synpunkter eller klagomål på kommunens service kan du lämna en synpunkt. Enklast gör du detta genom att klicka på Synpunktsformulär i menyn till vänster och fylla i formuläret. Du kan också prata med någon anställd i kommunen, ringa, skicka brev eller skicka e-post

Medborgarförslag


Alla som är folkbokförda i kommunen kan lämna ett medborgarförslag. Det innebär att även barn, ungdomar och utländska medborgarna som inte har kommunal rösträtt har rätt att lämna förslag.
Däremot inte föreningar eller organisationer.

Medborgarförslaget behandlas alltid politiskt. Förslag som gäller sådant som kommunen inte har ansvar för kommer inte att behandlas av kommunfullmäktige.

Så här gör du med ditt förslag:

  • Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat och märk med "Medborgarförslag".
  • Du ska ange namnförtydligande, adress och telefonnummer.
  • Två veckor före kommunfullmäktiges sammanträde ska medborgarförslaget vara inlämnat till kommunen.
Senaste publiceringsdatum: 2018-05-04
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser