Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Diariet och arkivet

Diariet

Ordet kommer från latinets diarium, dagbok

I diariet finner du det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter. Alla brev och handlingar, även e-post, som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får, med vissa undantag, läsas av alla.

Diariet är den vanligaste registerformen i kommunen, men här återfinns bara en bråkdel av alla allmänna handlingar som finns hos kommunen. Många allmänna handlingar finns i andra typer av register eller i särskilda verksamhetssystem.

Vill du ta del av handlingar som finns i diariet är du välkommen att kontakta oss eller besöka kommunkontoret.

Arkivet

Man brukar säga att arkivet är samhällets minne. I kommunarkivet finns de handlingar som behövs för att gå tillbaka till tidigare beslut, hämta information som behövs för att utreda och utvärdera samt mycket annat.

Här finns också handlingar från de tidigare sockenkommunerna från 1863 och fram till idag.


Arkivförteckningen är ett register över alla handlingar, från år 1863 och fram till idag, som finns bevarade i kommunens arkiv. Här finns möjlighet att söka efter de handlingar som finns arkiverade. Använd länken Arkivinformation för att söka efter handlingar.

En av kommunstyrelsens uppgifter är att vara arkivmyndighet.

Senaste publiceringsdatum: 2017-09-19
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser