Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Fonder och stiftelser

Kommunens samtliga fonder och stiftelser återfinns här med en kort beskrivning av vem som kan söka medel från dem.

Skolansamfonden och Ödeshögs Småbrukarfond

Dessa fonder kommer att avslutas, vilket innebär att allt kapital i fonderna kommer att delas ut till ett antal stipendiater under de närmaste åren.

 • Stipendiet kan sökas för elever folkbokförda i Ödeshögs kommun, som genomgått obligatorisk grundskola och därefter studerar vidare inom gymnasium, högskola eller folkhögskola.
 • Utdelning ur fonderna sker en gång per år.
 • Utdelningen beror på antalet sökande och maxbelopp för utdelning till stipendiat är 10 000 kr/år.
 • En stipendiat kan bara få stipendiet ur en fond/år.
 • En stipendiat kan få stipendiet flera år i rad.
 • Ansökan ska innehålla en motivering till stipendiets ändamål.
 • Till ansökan ska grundskolebetyg, personbevis och intyg från utbildningsinstans bifogas.
 • Sista ansökningsdag för stipendiet är 15 februari 2019.
 • Utbetalning till enskilda stipendiater verkställs under första delen av april månad 2019. Stipendier sökta genom grundskolan delas ut vid läsårsavslutning.

För Skolsamfonden gäller följande:

 • Belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit.
 • Belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott.
 • Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola.
 • Hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom eller utomlands.
 • Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.
 • Förvärv av materiel eller andra saker.

För Ödeshögs småbrukarfond gäller följande:

 • Stipendier till behövande ungdom, hemmahörande i Ödeshögs kommun, som efter genomgång av obligatorisk skola skaffar sig utbildning vid lägre eller högre utbildningsinstanser inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring eller lanthushållning.

Ansökningsblankett Skolsamfonden och Ödeshögs småbrukarfondPDF

Kinmansonska fonden

För närvarande finns det inga medel att dela ut.

Gustafva Charlotta Behms stiftelse

Fondmedel kan sökas av elever som fortsatt sin utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, upp till det år man fyller 25 och dessutom bor i Trehörna församling eller ha nära anknytning till Trehörna.

Ansökningsblankett Behmska stiftelsenPDF

Sven Sunds Donationsfond

Sökande ska ha fastighet inom församlingen den sökande ska även vara mantalsskriven i kommunen sedan fem år. Ändamålet med fonden är att skapa god vattenkvalitet i privata brunnar allt för att bidra till en levande landsbygd inom Ödeshögs församling.

Kulturstipendiet

Ödeshögs kommun kulturstipendium avser att vara kommunens erkänsla till person, förening eller organisation, vilken utfört en mångårig, särskilt bemärkt kulturell verksamhet i kommunen och som på något sätt berikat Ödeshögs kommuns kulturliv.

Ledarstipendiet

En gång per år sker annonsering om utdelning från de fonder och stiftelser som privatpersoner kan söka medel från. Annonsen införs i dagspress i mitten av oktober och finns då också tillsammans med ansökningsblanketter här på hemsidan. Ansökningstiden går ut den 15 december.

Senaste publiceringsdatum: 2018-11-20
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser