Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Personuppgiftsombud

Kommunens nämnder/styrelser är personuppgiftsansvariga, var och en i sin verksamhet.

Eget ansvar


Nämnderna ansvarar självständigt för att behandling av personuppgifter överensstämmer med lagen. Datainspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar tillämpningen av bestämmelserna.

Personuppgiftsombud


Personuppgiftsombudet har bland annat till uppgift att föra förteckningar över vilka personuppgifter som förs och i vilka fall som det förs. Ombudet har även till uppgift att hjälpa den personuppgiftsansvarige att uppfylla lagens krav och bidra till att skapa ordning och reda.

Behandlingen måste vara tillåten


För att en behandling av personuppgifter ska ske måste den vara tillåten enligt Personuppgiftslagen (PuL). Det betyder att den person som uppgifterna avser antingen har lämnat sitt samtycke eller att behandlingen uppfyller något annat villkor i lagen.

Inte bara personregister


PuL tillämpas på all helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter. En personuppgift kan vara även bild- och ljudupptagningar om fysiska personer, även om inga namn nämns.

Information


PuL ställer stora krav på information till de registrerade.
Personuppgiftsansvariga ska  lämna uppgifter till den registrerade att uppgifterna behandlas.

Personuppgiftslagen, PuL


När du skickar e-post, beställer informationsmaterial, lämnar en synpunkt eller ett medborgarförslag lagras dina personuppgifter för att vi ska kunna nå dig.

Samtycke är lika med att godkänna.

När du kontaktar oss via e-post, lämnar in synpunkt eller lämnar medborgarförslag har du gett ditt samtycke till att vi lagrar dina uppgifter.

Så här behandlar kommunen dina personuppgifter


PuL är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, det kallas lämnat samtycke i lagtexten, eller om det finns stöd i PuL eller annan lag.

Vad är personuppgifter?


Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Behandling av personuppgifter


Med behandling menas allt som vi som arbetar i kommunen gör med dina personuppgifter. Till exempel när vi samlar in, sorterar eller bearbetar dem på annat sätt är en behandling av personuppgifter enligt PuL.

När registreras dina personuppgifter?


Hos kommunen registreras dina personuppgifter exempelvis när du ansöker om förskoleplats eller bygglov. Om du skickar e-post till oss så kan vi behöva spara och lagra det i vårt arkiv (diarium).

Information till dig om våra uppgifter om dig


Du har har rätt att en gång per år kostnadsfritt på information om personuppgifter om dig behandlas av oss, vilket uppgifter det är med mera.
Du måste skriva till oss och be att få den informationen. Använd blanketten i rutan till höger "Ansökan om information enligt § 26 PuL".
Du har rätt att få svar inom en månad.

Senaste publiceringsdatum: 2017-09-19
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser