Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Granskning av detaljplan för f.d stationsområdet i Ödeshög - del av fastigheten Ödeshög 19:2 m.fl

Ett förslag till detaljplan för del av Ödeshög 19:2 m.fl har upprättats och finns utställt för granskning under tiden 28 maj - 25 juni 2018.

Syftet med detaljplanen är att ge planområdet de planmässiga förutsättningarna för att kunna användas för befintliga och nya verksamheter som inte är störande för sin omgivning. Markanvändningen ändras från järnvägsändamål till verksamheter. Samtidigt planläggs Verkstadsgatan i sitt verkliga läge och en ny gata föreslås mellan Verkstadsgatan och Kungsvägen. Den tidigare banvallen föreslås kunna användas för i första hand gång- och cykeltrafik. En återvinningsstation ska också kunna rymmas inom planområdet.

Ett syfte är samtidigt att i rimlig utsträckning rätta till olägenheter i befintlig planutformning. Fastigheten Ödeshög 1:42 (biografhuset) kompletteras med använding för butik, kontor och bostäder.

Läs planförslaget här

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligt senast den 25 juni 2018 till: Ödeshögs kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 599 80 Ödeshög, eller via e-post: kommun@odeshog.se

Upplysningar lämnas av plan- och byggchef Rebecka Bäck, telefon 0144-351 11

Senaste publiceringsdatum: 2018-05-24
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser