Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Samråd om detaljplan för del av Ödeshög 19:2 m.fl - f.d stationsområdet i Ödeshög

Ett förslag till detaljplan för del av Ödeshög 19:2 m.fl har upprättats och finns utställt för samråd under tiden 17 juli - 4 september 2017.

Syftet med detaljplanen är att ge planområdet de planmässiga förutsättningarna för att det ska kunna användas för befintliga och nya verksamheter som inte är störande för sin omgivning.

I enlighet med 5 kap. 11 § plan- och bygglagen ska kommunen samråda med de som berörs av planen.

Samrådsmöte 21 augusti 2017

Ett samrådsmöte hålls måndagen den 21 augusti 2017, kl 18:00 på kommunkontoret, Stora Torget 3, Ödeshög. Plats: Carl August-rummet.

Planförslaget finns under samrådstiden tillgängligt på kommunkontoret/byggenheten och biblioteket, Stora Torget 3, Ödeshög, samt på www.odeshog.se

Läs planförslaget här

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligt senast den 4 september 2017 till: Ödeshögs kommun, Miljö- och byggnämnden, 599 80 Ödeshög, eller via e-post: kommun@odeshog.se

Upplysningar lämnas av plan- och byggchef Rebecka Bäck, telefon 0144-351 11

Senaste publiceringsdatum: 2017-08-18
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser