Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

Avfall

Avfall är enligt miljöbalken allt som vi vill göra oss av med oavsett om det har något värde. För att minska miljöbelastningen och hushålla med naturresurser är det viktigt att så stor del av avfallet som möjligt kan återanvändas eller återvinnas.

Detta uppnås på bästa sätt genom att välja produkter med så lite förpackningsmaterial som möjligt samt genom att sortera avfallet i rena kärl.

I kommunens renhållningsordning/avfallsplan finns regler för hur avfallet ska sorteras och omhändertas. Komplement till denna är avfallsföreskrifterna.

Senaste publiceringsdatum: 2018-08-21

Telefon: 0144-353 00  |  E-post: odeshogsbostader@odeshog.se  |  Fabriksvägen 5, 599 33 Ödeshög