Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

Frågor och svar

Vad ska läggas i den gröna påsen?

I den gröna påsen ska du bara lägga matavfall. Som matavfall räknas till exempel skal, ben, skruttar, mat som blivit gammal, tepåsar, kaffefilter och kaffesump.

Här kan du läsa mer om vad som ska läggas i den gröna påsen.

Var slänger jag den gröna påsen?

Den gröna påsen slänger du i ditt vanliga sopkärl. Glöm inte att knyta dubbelknut på alla påsar du slänger i sopkärlet.

Varför ser påsen ut som den gör?

Den gröna färgen på påsen är till för att kamerorna i sorteringsanläggningen ska känna igen påsarna och sortera ut dem. Påsen är i plast för att den ska hålla hela vägen till biogasanläggningen. Plasten i påsen är tillverkad av återvunnet material.

Varför är det inget lock på behållaren?

Behållaren som kommer med startpaketet har inget lock. Det är för att utan lock torkar matavfallet snabbare och det minskar risken för lukt. Om du bor så att det finns risk för att möss och råttor tar sig in och äter av matavfallet kan du självklart skaffa en annan behållare som har lock och sätta den gröna påsen i.

Vad gör jag när rullen med gröna påsar tagit slut?

Om du bor i villa knyter du en påse på handtaget på ditt sopkärl. När sopbilen kommer och tömmer ditt sopkärl lämnas en ny rulle med gröna påsar.

Bor du i ett flerfamiljshus kontaktar du din hyresvärd/bostadsrättsförening som ansvarar för att du får tag på nya gröna påsar.

Du kan också hämta nya påsar på Orrnäs återvinningscentral eller på Ödeshögsbostäders kontor på Fabriksvägen 5.

Kostar de gröna påsarna någonting?

Nej, de gröna påsarna ingår i avfallstaxa och kostar ingenting extra.

Får jag fortfarande kompostera matavfall i min hemkompost?

Ja, det får du. Men kompostering av matavfall måste anmälas till miljökontoret. Om du inte redan anmält kompostering hittar du anmälningsformuläret här till höger under dokument.

Om du har sophämtning varannan vecka kommer du att få hem den gröna påsen även om du komposterar ditt matavfall. Du väljer själv om du vill lägga ditt matavfall i din kompost, i gröna påsen eller kompostera en del av ditt matavfall och lägga resten i den gröna påsen. I din hemkompost tas näringen i matavfallet till vara. Om du istället väljer att lägga ditt matavfall i den gröna påsen tas både näring och energi i matavfallet till vara.

Senaste publiceringsdatum: 2018-08-21

Telefon: 0144-353 00  |  E-post: odeshogsbostader@odeshog.se  |  Fabriksvägen 5, 599 33 Ödeshög