Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

Miljöfarligt avfall

Genom att lämna dina sopor på rätt ställe hindrar du att farliga ämnen kommer ut i naturen och bidrar till att det som är värdefullt återvinns.

Exempel på farligt avfall

 • Lim- och färgrester
 • Rostskyddsfärg, impregnering
 • Penseltvätt
 • Spackel och fogmassa
 • Spillolja, oljefilter
 • Spolarvätska, glykol
 • Hårspray, nagellack
 • Lösningsmedel
 • Rengöringsmedel, polish
 • Bekämpningsmedel även den tomma förpackningen
 • Tonerkassetter
 • Kvicksilvertermometrar
 • Batterier

Produkter som är farlighetsmärkta till exempel frätande, brandfarligt eller hälsoskadligt kan ställa till med stora problem om de hamnar fel, de ska lämnas som farligt avfall.
Tomma förpackningar, burkar, sprayburkar med mera (förutom bekämpningsmedel) lämnas till återvinningsstationen och slängs i container för respektive materialslag. Kasserade penslar kan man lägga bland hushållssoporna.

Läkemedel


Överblivna läkemedel ska lämnas tillbaka till apoteket. Sprutor och kanyler lämnas i särskild safe-box också till apoteket. Safe-boxen får man då man hämtar ut sina sprutor och kanyler på apoteket.
Farligt avfall  Foto: Avfall Sverige
Senaste publiceringsdatum: 2017-03-22

Telefon: 0144-353 00  |  E-post: odeshogsbostader@odeshog.se  |  Fabriksvägen 5, 599 33 Ödeshög