Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

Sommartömning avfall och latrin

Sommartömning för hushållsavfall för fritidsbostäder påbörjas i regel vecka 18 och pågår i regel till och med vecka 39.

Hämtning sker en gång varannan vecka alternativt en gång i månaden.

Kärlet ska stå väl synligt och vara utställt senast kl 06.00 på tömningsdagen. Vägen ska vara farbar och fri från uthängande grenar och buskar.

Latrin

Placera latrinkärlet brevid avfallskärlet. Sätt ingen plastpåse inuti kärlet då det orsakar stopp vid tömning. Du får en ny behållare i retur på tömningsdagen.

Kontakt

Frågor besvaras av Ödeshögsbostäder AB, kundtjänst telefon 0144-353 00


Senaste publiceringsdatum: 2018-04-03

Telefon: 0144-353 00  |  E-post: odeshogsbostader@odeshog.se  |  Fabriksvägen 5, 599 33 Ödeshög