Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

Gata och park

Gata och parks ansvarsområden:

  • Trafikplanering (kommunens egen)
  • Planera och bygga/ändra vägar (kommunens egna)
  • Skötsel och underhåll av vägar (kommunens egna)
  • Trafikfrågor som Lokala trafikföreskrifter, handikapptillstånd och parkering. Dessa frågor handläggs av bygg- och miljönämnden
  • Insamling och analys av trafikmätningar
  • Parkskötsel

Snöröjning och halkbekämpning är en viktig service för alla som rör sig i vår kommun. Vårt mål är att på bästa möjliga sätt upprätthålla både trafiksäkerheten och framkomligheten.

Avkoppling, lek och motion

I våra parker och grönområden finns utrymme för möten, avkoppling, lek och motion.

Senaste publiceringsdatum: 2018-09-18

Telefon: 0144-353 00  |  E-post: odeshogsbostader@odeshog.se  |  Fabriksvägen 5, 599 33 Ödeshög