Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

Bidrag till vägsamfälligheter

Kommunen ger bidrag till enskilda vägar - vägsamfälligheter. Bidraget är ett kombinerat underhålls- och iståndsättningsbidrag om 10% av det årliga statliga stödet.

Vägsamfällighet som får statsbidrag är bidragsberättigade för det kommunala bidraget.

Senaste publiceringsdatum: 2018-06-26

Telefon: 0144-353 00  |  E-post: odeshogsbostader@odeshog.se  |  Fabriksvägen 5, 599 33 Ödeshög