Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

Gångfartsområde

Trafikmiljön i centrala Ödeshög har förändrats i och med ombyggnationen i centrum.Den tidigare femvägskorsningen mellan Riddargatan/Storgatan/Nygatan/Klubbgatan har öppnats upp för trafik och det har bildats ett gångfartsområde på dessa gator.

Vad är ett gångfartsområde?

Gångfartsområde är en gata eller torg på de gåendes och cyklandes villkor, utan att för den skull förbjuda biltrafik. Grundtanken är att trafikanterna själv, i ömsesidig respekt, ska avgöra vem som ges företräde.

Är det ingen rondell i mitten?

Nej - "bollarna" är ett konstverk som är placerat i gångfartområdet i syfte att hålla nere hastigheten på området. På ett gångfartsområde är alla trafikslag välkomna, men fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart, inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser och fordonsförare har väjningsplikt mot gående.

Får man köra hur som helst över området?

Ja, i princip. Vissa körstråk kommer ändå att upplevas som mer naturliga men det viktigaste är att ta det lugnt och känna sig för. Eftersom hastigheten ska vara i gångfart (vilket är en mycket låg hastighet) bör det fungera bra. Det är viktigt att var och en, såväl bilister, cyklister som gående, inser att man ska visa varandra respekt, hålla ögonkontakt och därmed undvika incidenter. När en förare lämnar ett gångfartsområde har denne väjningsplikt, också mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen. Här gäller alltså inte högerregeln.

Parkeringsplatserna på området

30 minuters parkering gäller på området på särskilt anvisade platser.

Exempel på körsätt på området

På bilden nedan har vi försökt att visa på exempel hur man kan köra över området.

Skylten Gångfartsområde är ett anvisningsmärke

Anvisningsmärken talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Där anvisningsmärken fins uppsatta gäller oftast särskilda trafikregler som du måste följa.

Enligt Trafikförordningen (1998:1276) gäller följande
8 kap. Bestämmelser för trafik på gågata och i gångfartsområde m.m.

1 § På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande;

  • Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart
  • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser
  • Fordonsförare har väjningsplikt mot gående

Det är polisen som har ansvaret att övervaka att lagen efterlevs.

Senaste publiceringsdatum: 2018-04-18

Telefon: 0144-353 00  |  E-post: odeshogsbostader@odeshog.se  |  Fabriksvägen 5, 599 33 Ödeshög