Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakningen i Ödeshög är utlagd på entreprenad. Det är Securitas som övervakar att det parkeras på rätt sätt.

Övervakning sker i centralorten Ödeshög.

Syftet med trafikövervakningen är att främja trafiksäkerheten på vägarna, öka framkomligheten i trafiken samt förbättra trivseln i boendemiljöer. Inga fordon får hindra framkomligheten för utrycknings- och servicefordon.

Vad händer om jag har felparkerat och vad kostar det?

Förutom felparkeringsavgift kan även felparkerat fordon flyttas av parkeringsvakten.

300, 400 eller 600 kronor - felparkeringsavgiften är beroende på art av överträdelse.

Område som övervakas i Ödeshögs samhälle
Senaste publiceringsdatum: 2018-10-25

Telefon: 0144-353 00  |  E-post: odeshogsbostader@odeshog.se  |  Fabriksvägen 5, 599 33 Ödeshög