Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

Vinterväghållning

Trafikverket:Ansvarar för E4 och alla länsvägar.

Vägföreningar eller vägsamfälligheter: Ansvarar för väghållningen på respektive väg som ingår i föreningen eller vägsamfälligheten.

Ödeshögsbostäder AB:s gata och parkavdelning (ÖBO): I Ödeshögs tätort röjer ÖBO del av Lv 918 (Mjölbyvägen-Storgatan/korset Tranåsvägen) och Lv 923 i Hästholmen (Hamngatan samt vägen till V Tollstad kyrka). Därutöver ansvarar ÖBO för övriga vägar, parkeringar, gång- och cykelvägar samt trappor som är på allmän mark. Vi anlitar entreprenörer i Hästholmens tätort och i Trehörna tätort när det gäller vinterväghållning. I Ödeshögs tätort sköter vi väghållningen i egen regi, både vinterväghållning och sommarunderhåll.

Våra mål

Halkbekämpning
Större vägar med mycket trafik samt alla bussvägar plogas först. Därefter åtgärdas övriga vägar med en blandning av stenflis. Mellan plogningarna görs punktinsatser i branta backar och i gatukorsningar.

Snöplogning

Vid normalt snöfall (7-8 cm) är vårt mål att plogning ska vara utförd cirka 12 timmar efter det att arbetena påbörjats. Efter avslutad snöröjning bortforslas snö från platser där snöhögarna medför stora framkomlighetsproblem eller där de utgör trafikfara. Normalt sker arbetena endast under dagtid. Som fastighetsägare måste du räkna med att själv bryta igenom vallen vid din infart. Isrivning och tining av trummor och brunnar utförs i mån av behov.

Gångbanor
Fastighetsägarna har ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanor utanför respektive fastighet. Vi plogar snön åt bägge sidor av gatan och då kan det bli dålig framkomlighet på gångbanorna.

  • Parkera din bil enligt parkeringsreglerna.
  • Efter stora snöfall - om din bil står på gatan - skotta fram och flytta din bil så att vi kommer åt med våra fordon.
  • Beskär buskar och träd — grenar som hänger ut över gatan eller trottoaren på en höjd lägre än 4,5 meter utgör ett hinder för våra snöröjningsfordon.
  • När det har snöat - tänk på att inte ställa ditt rullkärl för hushållssopor i vägen för plogbilen.
  • Dumpa inte snö från din egen uppfart på trottoaren eller gatan. 
  • Du som har din brevlåda placerad utanför din tomtgräns kan inte räkna med ersättning om den skadas vid snöröjningen.
  • För din egen säkerhet - borsta bort all snö från dina bilrutor så du har fri sikt och tänk på att bromssträckorna blir längre på vintern.

Kom ihåg att flytta din bil!
Vid större snöfall kan vi i vissa fall skylta upp områden som behöver röjas utan bilar.

Sandningsgrus

Sandningsgrus finns att hämta vid kommunens förråd vid Industrigatan 14

Där får fastighetsägare hämta en hink grus för privat bruk. Behöver man en större mängd grus hänvisar vi till de entreprenörer som säljer grus.

Ta det försiktigt i halka och snö

Införskaffa gärna broddar som du kan sätta på dina skor, de finns att köpa bland annat på apotek. Olycksstatistiken talar tydligt för att många fotgängare råkar ut för halkolyckor på grund av vinterväglag.

Senaste publiceringsdatum: 2018-06-26

Telefon: 0144-353 00  |  E-post: odeshogsbostader@odeshog.se  |  Fabriksvägen 5, 599 33 Ödeshög