Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

Allmänna ordningsregler

Det är bra om du känner till vad du kan förvänta dig av oss som hyresvärd och vad vi i vår tur kan kräva av dig som hyresgäst. Det finns enkla regler som är bra att känna till och följa så att boendet blir trivsamt för alla.

Du kan alltid kontakta oss när det gäller frågor om ditt boende. Vi är till för dig och vill att du ska trivas!

Anslag och meddelanden

Anslag och meddelanden i portar och entréer får endast sättas upp på markerade platser som är avsedda för detta.

Fria ytor i trapphus och entré

När det händer olyckor eller om någon blir sjuk måste utryckningspersonal och ambulanspersonal snabbt komma fram. Därför är det viktigt med fri passage i trapphus och entréer.

Det är inte tillåtet att ställa saker i trapphuset eller i entrén - till exempel barnvagnar, leksaker eller cyklar.

Ett fritt trapphus underlättar också städningen och den allmänna trivseln.

Balkong och uteplats

Det är alltid trevligt med en balkong eller uteplats, men tänk på att du måste ta hänsyn till dina grannar. Några hållpunkter:

  • Använd inte balkongen för att piska och skaka mattor - det dammar
  • Grillning och cigarettrökning på balkong rekommenderas inte, tänk på dina grannar
  • Mata inte fåglar från balkongen, eftersom spilld mat kan locka till sig råttor och  mäss

Balkongskydd, blomlådor och paraboler

Balkonglådor och balkongskydd sätts upp på insidan av balkongräcket.

Vill du sätta upp en parabolantenn måste du vända dig till oss för att få tillstånd och instruktioner.

Detta är nödvändigt då vi har ansvar för fastighetens utseende samt för att uppsatta föremål inte förorsakar skador på andra föremål eller personer, trapphus och entréer

Husdjur

Du får gärna ha husdjur i din lägenhet, men du har altlid ansvar för att djuren inte är till obehag för dina grannar.

  • Släpp inte ut djur utan tillsyn
  • Håll alltid hundar kopplade inom bostadsområdet
  • Se till att hundar och katter inte förorenar på området, speciellt inte i närheten av barnens lekplatser

Biltrafik och parkeringar

För att skapa en så bra och säker boendemiljö som möjligt, bör vi alla hjälpas åt med att minska trafiken inom bostadsområdena. Kör endast in på områdena när du har speciella skäl som till exempel vid flyttning.

Parkera bilar på avsedd plats.

Ohyra

En del djur väljer vi själva att ha i lägenheten, andra är mer objudna gäster.

I naturen har småkryp, ohyra och skadedjur en viktig funktion, men att dela boende med dem är inte särskilt trevligt. Det finns massvis med småkryp men det är först när de börjar besvära oss människor som de anses vara skadedjur.

Om du upptäcker skadedjur där du bor så ta kontakt med oss.

Rökförbud

Rökförbud råder i alla gemensamma utrymmen, det vill säga trapphus, hissar, tvättstuga, vind, källare, cykelrum och så vidare.

Detta är dels en fråga om brandsäkerhet, dels är många många människor allergiska mot rök.

Undvik att skräpa ned

Var rädd om växter och rabatter, de är till för allas trevnad.


Senaste publiceringsdatum: 2018-06-26

Telefon: 0144-353 00  |  E-post: odeshogsbostader@odeshog.se  |  Fabriksvägen 5, 599 33 Ödeshög