Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

Betalning av hyra

Hyresbetalning

Det är viktigt att hyran betalas i tid, annars riskerar du att förlora ditt hyreskontrakt.

Du ska betala hyran i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. 

Inkassokrav

Intrum Justitia har hand om vår inkassokravverksamhet. Du som erhåller kravbrev får betala en inkassoavgift för varje insänt krav.

Kravavgiften är för närvarande 160 kronor. Dessutom kommer du att få betala dröjsmålsränta för tiden mellan förfallodag och betalningsdag.


Senaste publiceringsdatum: 2018-06-26

Telefon: 0144-353 00  |  E-post: odeshogsbostader@odeshog.se  |  Fabriksvägen 5, 599 33 Ödeshög