Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

Bredband

Avtal är tecknat med VÖKBY Bredband AB om byggnation av fasgtighetsnät bestående av fiber till samtliga lägenheter i fastighetsbeståndet i Ödeshögs tätort.

Arbetet med indragning av fiber och utrustning påbörjas januari 2017 och beräknas pågå fram till 30  juni.

Tjänster beställs via VÖKBYs hemsida eller dess kundservice, telefon 0142-680 680.

Senaste publiceringsdatum: 2018-02-02

Telefon: 0144-353 00  |  E-post: odeshogsbostader@odeshog.se  |  Fabriksvägen 5, 599 33 Ödeshög