Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

Hemförsäkring

I våra lägenheter är det krav på att ha gällande hemförsäkring.

Hemförsäkring ger ett bra skydd

En hemförsäkring ger i många situationer ett bra skydd för en hyresgäst. Först och främst gäller det din egendom. Fastighetsägaren har sina byggnader försäkrade, men dina personliga ägodelar måste du själv försäkra. Du ska också tänka på att det är du som hyresgäst som måste ordna och betala en eventuell evakuering efter en skada om inte fastighetsägaren vållat skadan, hemförsäkringen betalar sådana kostnader.

Försäkringen gäller också skador på hyresvärdens egendom. Här hjälper dig hemförsäkringen dubbelt. Dels hjälper dig ditt hemförsäkringsbolag att ifrågasätta om du är skyldig att betala, dels täcker försäkringen skadeståndet om det visar sig att så är fallet.

Hemförsäkringen ger också ekonomiskt skydd vid inbrott.

Du måste dock själv stå för en del av kostnaden vid en skada – den så kallade självrisken.

En hemförsäkring omfattar dessutom alla medlemmar i en familj.

Hemförsäkringen kan skilja sig åt mellan olika försäkringsbolag och du kan också välja olika tillägg och kompletteringar.

Se över din hemförsäkring

En flytt är kanske ett bra tillfälle att kolla upp vad försäkringen täcker. Kanske du flyttar från en mindre till en större lägenhet? Då ökar förmodligen mängden och värdet på dina ägodelar.
Kontakta gärna ditt försäkringsbolag och gå igenom ditt försäkringsskydd.


Senaste publiceringsdatum: 2018-06-26

Telefon: 0144-353 00  |  E-post: odeshogsbostader@odeshog.se  |  Fabriksvägen 5, 599 33 Ödeshög