Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

In- och utflyttning

Inflyttning

När du ska flytta in i din nya lägenhet har du rätt att tillträda bostaden klockan 12.00 inflyttningsdagen. Inträffar den en lördag, söndag eller annan helgdag är det nästkommande vardag som gäller.

Teckna elabonnemang

Kontakta Vattenfall som är ansvarig för elnätet i vårt område. Du behöver bland annat ange anläggningsID, mätarnummer.

Utflyttning


När du ska flytta är det mycket att hålla reda på - både vad gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar

Säga upp lägenheten

Du måste säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt. Uppsägningstiden är tre kalendermånader och inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen kommit in till oss.
Tänk på att även säga upp eventuell garageplats eller parkeringsplats

Lämna tillbaka nycklar

Samtliga nycklar måste lämnas tillbaka när du flyttar. Du blir ersättningsskyldig om vi behöver byta lås. Kostnad cirka 1.500 kronor.

Ändra adress

För att post från myndigheter ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid före flytten.

Flytta el och telefon

När du flyttar måste du avsluta ditt abonnemang. Du måste också anmäla flyttning av ditt telefonabonnemang och eventuellt internetabonnemang. Kontakta dina respektive leverantörer för mer information.

Besiktning

Innan du flyttar ska lägenheten besiktigas av oss. Då du flyttar från lägenheten skall den återställas i det skick den var vid inflyttning, med undantag från normal förslitning.

Visning av din lägenhet

Ibland behöver vi visa lägenheten för nästa hyresgäst. Vi kontaktar dig för överenskommelse om tid med mer.

Ta med dig allt som tillhör dig när du flyttar

När du flyttar måste du ta med dig alla dina tillhörigheter som finns i lägenheten, men också de saker som du förvarat i förråd, garage och på balkong/uteplats.


Senaste publiceringsdatum: 2018-06-26

Telefon: 0144-353 00  |  E-post: odeshogsbostader@odeshog.se  |  Fabriksvägen 5, 599 33 Ödeshög