Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

Vatten, vatten, bara vanligt vatten

Den genomsnittliga användningen av vatten per person och dygn i ett hushåll är cirka 180 liter, som fördelas så här:

  • 10 liter för dryck och mat
  • 35 liter för WC-spolning
  • 35 liter för disk
  • 25 liter för tvätt
  • 65 liter för personlig hygien
  • 10 liter för övrig användning

Alla 180 liter som en person förbrukar under ett dygn är av dricksvattenkvalitet. Kvaliteten kontrolleras ofta och regelbundet av personal vid vattenverket i kommunen.

Livsmedelsverkets föreskrifter reglerar vilka krav som ställs på dricksvattnet. Miljö- och hälsoskyddsenheten är den ansvariga myndigheten gällande kontrollen av vattnet i kommunen.
Vi dricker inte mycket av allt vatten som kommer från vattenverket. Måste ändå allt vatten vara lika rent?

Vattenkran som droppar

Vattnet måste vara rent


Även det vatten som vi duschar i måste vara rent för att inte orsaka infektioner. Dessutom måste det vatten som används för klädtvätt vara rent för att inte ge fläckar.

Produktion och distribution av dricksvatten förbrukar mycket lite resurser. Ett mått på detta är att bara en tiondel av kostnaden är rörlig. Resten är fasta kostnader som inte påverkas av hur mycket vatten som produceras.

Den stora kostnaden ligger i transporten från vattenverket till konsumenten. Dubbla ledningar i gatan för olika kvaliteter skulle därför öka kostnaden eftersom det är där vårt gemensamma kapital är nedgrävt. Vägtransporter är inte ett ekonomiskt eller miljömässigt alternativ för dricksvatten. För paketerat vatten är priset tusen gånger högre.

Ett annat mått är att den mängd energi som går åt för att ständigt hålla en 60 W glödlampa tänd räcker för att producera och leverera dricksvatten till fem familjer.
Vatten i sig är inte någon bristvara i Sverige. Om man inte förorenar det på ett sådant sätt att kretsloppet störs kan man med gott samvete använda dricksvatten till annat än att dricka.

Senaste publiceringsdatum: 2018-01-09

Telefon: 0144-353 00  |  E-post: odeshogsbostader@odeshog.se  |  Fabriksvägen 5, 599 33 Ödeshög