Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

Plan för reparations- och underhållsarbete på VA-nätet

2014

Trehörna

Nytt borrhåll
Vatten- och avloppsledningsnätsanering

Hästholmen

Parkeringsplatser och ledningsunderhåll för vatten och avlopp
Gamla banvallen - gamla stationsområdet

2015

Ödeshög

Vatten- och avloppsledningsnät underhåll:
Vinkelgatan - Vattugatan - Södra vägen
Sverkergatan - södravägen - sigfridsgatan

2016

Ödeshög

Vatten- och avloppsledningsnät underhåll:
Bremergatan - Åkerstigen
Klubbgatan - Södra vägen

Senaste publiceringsdatum: 2018-01-09

Telefon: 0144-353 00  |  E-post: odeshogsbostader@odeshog.se  |  Fabriksvägen 5, 599 33 Ödeshög