Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

Tips till dig som fastighetsägare

  • Kontrollera att dina dagvattenbrunnar, stuprör och hängrännor är fria från is, grenar och löv.
  • Rensa truminlopp vid garageuppfarter.
  • Om du har egen brunn - skotta bort snö runt brunnslocket så undviker du att få ned smutsigt vatten i källaren.
  • Har du egen infiltrationsanläggning - kontrollera att du inte får stigande nivå i rören. Om så är fallet ska du se till att få anläggningen tömd.
  • Om du får upp vatten i källare och golvbrunn ska du omgående kontakta kommunen.

Senaste publiceringsdatum: 2018-01-09

Telefon: 0144-353 00  |  E-post: odeshogsbostader@odeshog.se  |  Fabriksvägen 5, 599 33 Ödeshög