Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

Toalettvett

Till Ödeshögs avloppsverk kommer det varje år ca 20 000 liter skräp. Det motsvara ca 150 st sopkärl i den storlek som är vanligast i Ödeshögs kommun.

Vad ska spolas ner i toaletten?

Kiss, bajs och toalettpapper hör hemma i toaletten. Andra saker som kommer från kroppen (som blod och kräks) får också spolas ner.

Vad ska inte spolas ner?

Allt annat.

730 000 snus i toaletten varje år - i Ödeshög

Svenskt Vatten (branschorganisationen för VA i Sverige) har gjort en undersökning om svenskarnas toalett och snusvanor. Om Ödeshögs kommuninvånare hanterar sitt snus som övriga snusare i Sverige blir det ca 730.000 snusprillor i avloppet, varje år.

Vad spelar det för roll om jag spolar ner en tops eller snus?

Din tops bidrar till ett gigantiskt skräpberg. Tillsammans i Sverige spolar vi ner 7.000 ton skräp varje år. Skräpet orsakar stopp i pumpar och ledningar. Stoppen kostar pengar och kan dessutom leda till att orenat avloppsvatten släpps ut i naturen.

Snus innehåller den farliga tungmetallen kadmium. Kadmium bryts inte ner i reningsverken eller naturen och när kadmium kommer in till reningsverket sprids det vidare i naturen med vattnet och slammet från reningsverket.

Färg och kemikalier ställer inte till problem i ledningar och pumpar, men de giftiga ämnena stör reningsverkets reningsprocesser och många ämnen kan inte brytas ner i reningsverket utan sprids vidare i naturen med vattnet och slammet från reningsverket.

Världstoalettdagen

Den 19 november varje år är det internationella världstoalettdagen med fokus på globala sanitetsfrågor. I Sverige har vi gott om toaletter men vi behöver få bättre toalettvett och sluta fulspola 7.000 ton skräp varje år och mängder med kemikalier.

Världstoalettdagen instiftades av World Toilet Organization 2001 och är sedan 2014 en officiell FN-dag. Organisationen vill uppmärksamma den globala sanitetskris som det innebär när en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett.

I Sverige har vi både toaletter och rent vatten, men vi slarvar och behandlar våra avlopp som sopnedkast. Det måste vi sluta med.

Senaste publiceringsdatum: 2018-01-09

Telefon: 0144-353 00  |  E-post: odeshogsbostader@odeshog.se  |  Fabriksvägen 5, 599 33 Ödeshög