Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

Kostpolicy för Ödeshögs kommun

Kommunfullmäktige har antagit en kostpolicy för kommunen. Den innehåller följande mål och riktlinjer:

  • Långsiktig målsättning är att öka andelen lokalt producerade livsmedel.
  • Råvaror, livsmedel ska så långt det är möjligt vara säsongsanpassade.
  • Matsvinnet ska minska.
  • Alternativ kost ska i möjligaste mån erbjudas av medicinska, etiska och kulturella skäl.
  • Måltidsmiljön ska utformas så den är hälsofrämjande avseende ljud, ljus, luftkvalitet och inredning.
  • Högt kvalitets- och utvecklingstänkande.
  • Möjlighet för enheterna att påverka kost- och måltidsmiljön
  • Anpassade riktlinjer inom verksamhetsområdena Barn och Unga samt Vård och omsorg fastställs i respektive nämnd och följs upp årligen

Du kan ladda ner hela policydokumentet via länk i högerspalten

Senaste publiceringsdatum: 2017-03-22

Telefon: 0144-353 00  |  E-post: odeshogsbostader@odeshog.se  |  Fabriksvägen 5, 599 33 Ödeshög