Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

Grävningsarbeten utmed Vattugatan

Vi gräver för byte av ledningar på Vattengatan från och med vecka 17

Vi utför grävningsarbeten utmed Vattugatan för att byta avloppsledningar, vattenledningar och nyanläggning av dagvattenledning.

Arbetet påbörjas vecka 17 och beräknas vara klart under sommaren. Begränsad framkomlighet kommer att råda under tiden. Ytbeläggning av asfalt kommer att ske på senhösten 2017.

Frågor besvaras av Ödeshögsbostäder AB

Senaste publiceringsdatum: 2017-04-25

Telefon: 0144-353 00  |  E-post: odeshogsbostader@odeshog.se  |  Fabriksvägen 5, 599 33 Ödeshög