Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

Om oss

Ödeshögsbostäder AB är ett allmännyttigt helägt kommunalt bostadsföretag. Det betyder att bolaget ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer.

Bolagets verksamhet

Bolagets verksamhet är att inom Ödeshögs kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

Vi ombesörja förvaltning och skötsel av kommunens fasta egendom som överlämnats att utföras av bolaget.

Dessutom handhar vi även drift av vägar, renhållning, vatten och avlopp.

Vi har lägenheter och lokaler med största delen koncentrerad till tätorten Ödeshög. I Hästholmen finns också ett antal hyreslägenheter.
Bostadsbeståndet är varierat med allt från traditionella hyreshus till lägenheter med egen uteplats. Lokalbeståndet består av affärs- kontors- och vårdlokaler

VD

Peter Kenell är VD för bolaget.

Styrelse

Styrelsen består av fem ledamöter och lika många personliga ersättare som är valda av kommunfullmäktige för fyra år i taget.

Ledamöter/ersättare för styrelsen i Ödeshögsbostäder AB

Senaste publiceringsdatum: 2018-11-22

Telefon: 0144-353 00  |  E-post: odeshogsbostader@odeshog.se  |  Fabriksvägen 5, 599 33 Ödeshög