Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Förskola och pedagogisk omsorg
i Ödeshögs kommun

Vi strävar efter att du som vårdnadshavare ska uppleva att all verksamhet präglas av kvalitet, inflytande, glädje och lärande.  Vi jobbar utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010).

Förskolan är det första steget i ditt barns utbildning och vi strävar efter ett nära samarbete med dig som vårdnadshavare - för ditt barns bästa. Förskolan, liksom familjedaghemmet, bildar omsorg, fostran och lärande till en helhet.”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barn utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnets utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas”. (Läroplan för förskolan, reviderad 2010, s. 5). Varje år utvärderar och granskar personalen kvaliteten i sitt eget arbete för att synliggöra vad som är bra och vad som kan förbättras.


Senaste publiceringsdatum: 2017-02-28
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser