Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Ellen Keys förskola

Ellen Keys förskola!

Ellen Keys förskolan erbjuder en trygg miljö där barnen ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Förskolan är belägen i ett idylliskt bostadsområde centralt i det lugna samhället Hästholmen, sju kilometer utanför Ödeshög. Barngruppen är en härlig syskongrupp. I ålder 1-6år.

Innemiljö:

Den är ständigt föränderlig utifrån den aktuella barngruppen. Här erbjuds en inspirerande innemiljö med rum för en mängd olika pedagogiska aktiviteter, såsom ljus, bygg, sand, vatten, lera m.m. I vår ateljé erbjuder vi också olika typer av skapande material som är tillgängligt för barnen. I ateljén kan barnens kreativitet flöda fritt.

Utemiljö:

Inbjuder till lek och rörelse. Omgärdad av staket finns en utegård med stora gräsytor och plattgång runt huset som passar bra till cykelväg. På gräsmattan finns en stor kulle som barnen vintertid använder som pulkabacke. Det finns även en sandlåda, gungor, klätterställning, motorikbana och buskar och träd som barnen kan plocka frukt ifrån.

Kringliggande miljö:

Rik kultur- och naturbygd med närhet till Omberg och Vättern.

Pedagogik:

Vi på förskolan arbetar Reggio Emilia inspirerat och projektinriktat tillsammans med barnen. Vilket innebär att vi pedagoger är medforskande tillsammans med barnen. Vi pedagoger är till för att hjälpa och stötta barnen i sitt forskande i det aktuella projektet och föra det framåt. Barnens intresse styr vad som ska arbetas med.

Särskild fokusering på värdegrundsfrågor. Alla barn och vuxna är lika mycket värda och arbetssättet genomsyras av ”allas lika värde”.

I dagliga verksamheten pratar vi mycket om känslor och om hur vi behandlar varandra.

Barnets språkliga och matematiska utveckling är ständigt i fokus och vi tar tillvara alla tillfällen att prata om antal, former, mönster och andra matematiska begrepp.

Det erbjuds också en mångsidig verksamhet där barnen får kontakt med olika utrycksmöjligheter inom musik, rytmik, rörelse, bild, form och sagoberättande.

Uppföljning:

Varje termin följs verksamhetsmål, likabehandlingsplan och kvalitetsredovisning upp för att säkerställa kvaliteten på förskolan.  

Senaste publiceringsdatum: 2018-10-03
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser