Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Röks förskola

Förskolan ligger vackert belägen på landsbygden ca12 km nordost om  Ödeshög  Kultur och historia är vår närmaste granne, Rökstenen med sina runor från 800-talet finns här.

I enheten finns även förskoleklass, fritidshem och grundskola år 1-3. Närheten till skolan och samarbetet med förskoleklassen och fritidshemmet gynnar barnens fortsatta skolgång.

 Utemiljön stimulerar till naturlig rörelselek för alla åldrar. Här finns stora gräsytor, sandlådor lekstuga, motorikbana, skogsdunge och asfalterad cykelslinga.
 
Innemiljö och arbetssätt

Vår miljö är inspirerad av Reggio Emilias filosofi. Det innebär att miljön hos oss är i ständig utveckling där vi utgår från barnens ålder, intressen och behov. Olika material står tillgängligt och åskådligt, vilket ger impulser för barnen i deras tänkande och handlande. Under hela dagen finns möjlighet att utveckla sin skapande och kreativa förmåga.

Vi har en liten ateljé med olika material för skapande, gymnastiksal för dans och rörelse, en "snick" för bygglek och två stora rum som vi delar in i lekhörnor med till exempel duplo, bilar eller som familjevrå.

Projekt och dokumentation

Vi strävar efter att ta tillvara på varje barns förmåga och möjlighet att utforska sin omvärld.Det gör vi bland annat genom att arbeta projektinriktat där barnen har chansen att fördjupa sig i ett utforskande arbetssätt. Pedagogerna är medforskande och söker kunskap tillsammans med barnen. Projekten kan vara både korta och löpa över en längre tid. Läroplanens mål kopplas även till projektet.

För att följa barnens pågående processer använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Det handlar om att dokumentera det som händer i verksamheten, med hjälp av exempelvis bild och text. Det ger oss möjlighet att synliggöra vår verksamhet för barnen, föräldrarna och oss själva. Dokumentationerna används sedan som utgångspunkt i planeringen.

Vi har även ett instagramkonto som uppdateras varje vecka för att föräldrarna ska ha inblick i verksamheten. Vi vill att föräldrarna ska känna ett stort förtroende för förskolan och att de tillsammans med sina barn känner trygghet.

 

Fotograf Bo Zakrisson

Senaste publiceringsdatum: 2017-03-21
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser