Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Reggio Emilia

Förskolorna i Ödeshögs kommun är inspirerade av Reggio Emilias filosofi. Reggio Emilia är en stad i norra Italien. Där föddes den pedagogiska filosofin som har utvecklats i stadens kommunala förskolor under femtio år. Reggio Emilia har blivit ett begrepp som skapat stort intresse i många delar av världen. Tanken om att ett barn har hundra språk men berövas nittionio var utgångspunkten i Loris Malaguzzis filosofi. Han brann för att barn ska få utforska med alla sina sinnen genom olika estetiska uttryckssätt.

Projekt

Reggio Emilia är ett pedagogiskt förhållningssätt som innebär att vi ser det kompetenta barnet och strävar efter att ta tillvara på varje barns förmåga och möjlighet att utforska sin omvärld. Det gör vi bland annat genom att arbeta projektinriktat där barnen har chansen att fördjupa sig i ett utforskande arbetssätt. Vi har ett gemensamt tema i hela kommunen men arbetet ser olika ut på alla avdelningar. Projekten skapas nämligen utifrån ett lyssnande på barnen och har inget färdigt slutmål eftersom det öppna och utforskande förhållningssättet gör att vi inte på förhand vet vilken väg barnen och pedagogerna kommer att ta i projektet. Pedagogerna är medforskande och söker kunskap tillsammans med barnen.  Projekten kan vara både korta och löpa över en längre tid. Ibland måste vi låta det få ta tid, och inte jaga mot ett resultat, eftersom läroprocesserna är viktigare än själva resultatet.

Miljön

Inom Reggio Emilia spelar miljön en viktig roll och brukar kallas den tredje pedagogen. Miljön ska uppmuntra till samspel, lek, utforskande och lärande. Barnen ska ha möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt och därför använder vi inte bara färdiga lekmaterial såsom bilar och pussel, utan även andra typer av material, som ger barnen möjlighet att vrida och vända på sin fantasi. Våra fem hörnstenar är exempel på det: sand, vatten, ljus, skapande och bygg.  Materialet ska vara väl synligt och tillgängligt för barnen.  Miljön är under ständig förändring för att passa barnens intressen och behov.    

Senaste publiceringsdatum: 2017-02-09
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser