Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Personlig elevdator

I Ödeshögs grundskola får eleverna låna en personlig bärbar dator under sin skoltid. Vi började med årskurs 7 i januari 2012. Införandet har skett etappvis och är fullt genomfört sedan höstterminen 2015 och omfattar alla elever i
årskurs 4 - 9.

Skolan i Ödeshögs Kommun ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. I ett ständigt föränderligt samhälle är det viktigt att ge våra elever de kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem, samtidigt som skolan ska stimulera till utveckling och lärande. Våra elever ska känna framtidstro och självtillit.

Ett viktigt led i detta arbete är att våra elever i årskurs 4-9, får låna en egen bärbar dator. Detta ger skolan möjlighet till varierade arbetssätt och skapar goda förutsättningar för eleverna att utveckla sin digitala och tekniska kompetens, en målsättning som är fastslagen på EU-nivå. Vidare skapar en egen dator också förutsättningar för ett utvecklat lärande, höjd studiemotivation, individuella anpassningar och förbättrade resultat.

Datorn är ett pedagogiskt arbetsredskap och avsett att följa eleven under dennes skoltid på Lysingskolan.

För att eleven skall få ut en personlig dator krävs att eleven och dennes vårdnadshavare accepterar skolans gällande regler samt godkänner dessa genom undertecknande av ett  kontrakt. Detta finns att ladda ner via en länk i rutan Dokument till höger på denna sida.

Senaste publiceringsdatum: 2017-05-12
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser