Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Mötesanteckningar från informationsträff om skolbyggnaderna i Boet

Onsdagen den 6 september hölls ett öppet möte för att diskutera den framtida användningen av skolbyggnaderna i Boet. Deltog gjorde ett trettiotal intressenter samt representanter från kommunen.

Kommunchef Ingmar Unosson gör en kort inledning som blickar tillbaka mot utredningen av Boets skola, ett dokument från våren 2017. Därefter delas de ca 30 mötesdeltagarna in i fem mindre grupper för att i två olika omgångar diskutera igenom ett antal frågor.

Första diskussionsomgången:

1.Har det betydelse om det är kommunal verksamhet eller privat?

 • Skolan ska ägas av kommunen. (6)
 • Såväl privata som kommunala aktörer ok. (5)
 • Verksamheten ska gynna och utveckla kommunen.
 • Kultur- och fritidsförvaltningen bör sköta kontakterna med aktörerna.
 • Skolan får gärna ha verksamhet i lokalerna, t.ex. temadagar, naturskola, Sfi och utomhuspedagogik. (2)

2. Sporthallen, är den viktigast?

 • Just nu är den det, men det kan även blir stor verksamhet i skolan. (2)
 • Ja, det är vårt nav för bygdens aktiviteter.
 • Skolan och sporthallen är lika viktiga. (3)
 • Sporthallen måste finnas kvar i Byalagets regi.

3. Riskerar vi att konkurrera med andra lokaler, t.ex. om vi gör samlingslokal?

 • Det beror på hur samarbetet fungerar.
 • Det beror på vilken verksamhet som kommer att bedrivas.
 • Nej, det kan vara helt andra verksamheter såsom vävning, måleri, musik (4)
 • Ja. (2)

4. Hur ofta är regelbunden användning?

 • 3-5 dagar/vecka.
 • Ca 100 dagar/kalenderår.
 • Flera gånger/vecka, helst dagligen. (3)
 • Måndag - fredag. (2)
 • Kvällstid

5. Finns det något annat som bör begränsa oss när vi letar efter användningssätt?

 • Det får inte vara en lagerlokal.
 • Det måste främja en levande bygd.
 • Det får inte bli ett lager/en verksamhet med skrymmande föremål. (5)
 • Ingen bullrig verksamhet.
 • Det måste vara verksamhet för och med människor.
 • All tänkt verksamhet måste vara i samspel med fritids.

Andra diskussionsomgången:

Extra lokaler till skolan?

 • Ja, hög prioritet. (5)

Lägerskola?

 • Ja, relativt hög (1) måttlig (3) eller låg prioritet. (1)

Naturskola?

 • Ja, måttlig (1) eller relativt hög (4) prioritet.
 • Attraktivt för kommunen, gynnar tillväxten.

Sammanträdeslokaler?

 • Positivt för den kommunala verksamheten att få se Boet.
 • Ja, men inte så hög prioritet. (5)
 • Nej, det är tillräckligt med bygdegården,

Vad bör vi titta på?

 • Seniorboende/trygghetsboende
 • Vandrarhem
 • Folkhögskola (3)
 • Adelövs friskola
 • Kursverksamhet för en privat aktör som hyr fastigheten (4)
 • Utställningslokal
 • Livsmedelslokal (lokal tillverkning)
 • Utbildning
 • Tillse att sporthallen är tillgänglig för bygden på kvällar och helger.
 • Kontorshotell. (2)

Diskussionerna kompletteras med att Christina och Ellen presenterar en idé om att inrätta en filial till en folkhögskola i Boets skollokaler. Odling, småskaligt jordbruk/skogsbruk och hållbar livsstil ligger i tiden och just detta har de varit och tittat på i bl.a. Skattungbyn utanför Orsa. Det är en filial till Mora folkhögskola, med stor inspiration från 1970-talet. Man har även varit på studiebesök i Skarsta utanför Jönköping. En tanke är att Boets skollokaler ska vara kvar i kommunal ägo men hyras ut till exempelvis Sommenbygdens folkhögskola, där Ödeshög kommun är med och finansierar verksamheten och även har möjlighet att tillsätta en styrelsepost. Se separat dokument från Christina och Ellen - Bilaga 1.

Ovanstående underlag kommer närmast att diskuteras vidare i Barn- och utbildningsnämnden.

Antecknade gjorde

Lotta Gemfors

Bildnings- och kulturnämnden

Senaste publiceringsdatum: 2017-10-02
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser