Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Biståndshandläggning

När du vill ansöka om hjälp och stöd från omsorgsverksamheten ska du vända dig till oss på verksamhetsområde äldre och handikapp.  

Du får en personlig kontakt med någon av oss biståndshandläggare.
Din ansökan behandlas enligt Socialtjänstlagen (SoL) respektive Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vi prövar dina behov av insatser individuellt och utifrån din livssituation.
Biståndshandläggare gör ett hembesök där vi går igenom vad du klarar av själv och vad du eventuellt behöver för hjälp och/eller stöd för att klara av din vardag.

Utifrån detta gör biståndshandläggare en utredning och tar ett beslut om eventuella insatser. Beslutet meddelas dig skriftligen.

Om du får avslag får du information av biståndshandläggaren om hur du kan överklaga beslutet. Du kan även få hjälp med överklagan av biståndshandläggaren om du behöver det.

Vill du ha mer information eller ansöka om hjälp och stöd så ta kontakt med oss.

Du når oss enklast genom att ringa på vår telefontid:

Måndag- fredag 08.00-09.00 via kommunens växel 0144-350 00

Senaste publiceringsdatum: 2017-02-09
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser