Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan kommunen erbjuda dig olika former av stöd och service utifrån dina behov. Stöd finns också för dig som har en tillfällig funktionsnedsättning och för dig som är anhörig.

Det finns lagar som ger dig rätt att få stöd och service. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en lag som ger dig som har stora och varaktiga funktionshinder rätt till stödinsatser.
Observera att lagen om assistansersättning, LASS, har upphört att gälla från och med 1 januari 2011 och är ersatt av 51 kap. socialförsäkringsbalken.
Du kan också få stöd och hjälp utifrån Socialtjänstlagen (SoL).

Liksom för all vård och omsorg syftar insatserna till att ge dig möjligheter att leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt. De insatser du har är alltid individuellt anpassade med stor hänsyn till ditt behov av personliga rutiner, vanor och sysselsättningar. Hjälpen och stödet är utformat som en hjälp till självhjälp och syftar till att utveckla din förmåga att leva så självständigt som möjligt.

Senaste publiceringsdatum: 2016-11-15
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser