Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Vad kostar det?

Den 20 januari 2014 tog kommunen över huvudansvaret för hälso- och sjukvård i hemmet från landstinget. Det innebär även att kostnaden för utförda insatser av legitimerad personal samt delegerad hemtjänstpersonal kommer att debiteras av kommunen, avgiften ingår i kommunens maxtaxa*.

Avgift för insatser utförda av legitimerad personal

Avgiften för hembesök samt insatser utförda av legitimerad personal så som sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast är 100 kr/besök. Dock max 400 kr/månad.

Avgift för insatser utförda av delegerad hemtjänstpersonal

Avgiften för hemsjukvårdsinsatser utförda av delegerad hemtjänstpersonal beräknas utifrån gällande prisbasbelopp enligt nuvarande taxesystemet i kommunen. Beloppet justeras årligen i enlighet med prisbasbeloppet och avrundas till närmast hela krontal.

År 2016 är avgiften 354 kr/månad.

Det finns dock undantag gällande dessa avgifter:

1. För personer där den huvudsakliga vård- och omsorgsinsatsen utförs av närstående utgår ingen avgift för förekommande hemsjukvård.

2. Personer som omfattas av bistånd i form av boendestöd enligt socialtjänstlagen är befriade från avgift för hemsjukvård.

 

*Maxtaxan är ett högkostnadsskydd för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Det innebär att du aldrig betalar mer än gällande maxtaxa för dina beviljade insatser, även om du har ett högre avgiftsutrymme. Maxtaxan är kopplad till prisbasbeloppet och beräknas år 2016 till 1992 kr/månad.

Senaste publiceringsdatum: 2016-10-11
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser