Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Familjerätt

Många invånare i kommunen träffar personal från Individ- och Familjeomsorgen i samband med att de får barn. Enligt lag skall kommunen utreda och fastställa faderskap för alla barn där föräldrarna inte är gifta.

Du som är förälder kan vända dig till handläggare inom Individ- och familjeomsorgen för att få rådgivning i frågor som handlar om barns vårdnad, boende och umgänge.

Ibland kan det vara svårt att komma överens om saker som berör gemensamma barn. Man kan då komma till Individ- och familjeomsorgen för rådgivande samtal eller för samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga och handlar om att man försöker komma överens utan att man behöver göra oenigheten till en rättstvist.

I en del fall kanske tvisten är så allvarlig att man inte kan komma överens på frivillig väg utan att det blir en tvist i domstol. I samband med en sådan tvist ber tingsrätten socialtjänsten att utreda vad som är bäst för barnet och att socialtjänsten skall lämna förslag på hur barnets behov bäst bedöms kan tillgodoses.

Familjerådgivningen köps av familjerådgivare Håkan Benjaminsson.

Rådgivning och besök på familjerätten är kostnadsfria men familjerådgivning kostar 150 kronor/tillfälle.

Senaste publiceringsdatum: 2013-08-29

Kontaktinfo

Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser