Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas. Anledningen är att barnets juridiska rättigheter ska tas tillvara. Detta sker genom faderskapsbekräftelse.

Sammanboende


Föräldrar som är sammanboende och skrivna på samma adress kan på ett enkelt sätt bekräfta faderskapet genom ett gemensamt besök hos oss. Förutsättningen är att båda är övertygade om att barnet är deras gemensamma. Bekräftelse kan ske innan eller efter förlossningen. När faderskapet är fastställt, antingen via bekräftelse vid familjerätten eller via dom i domstol, har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar. Föräldrarna kan i samband med faderskapsbekräftelsen anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Ensamboende föräldrar


Föräldrar som är ensamboende och sammanboende föräldrar som inte är skrivna på samma adress får genomgå en mer omfattande utredning, antingen genom ett gemensamt besök eller genom att de kommer var för sig. När faderskapet är fastställt, antingen via bekräftelse vid familjerätten eller via dom i domstol, har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar. Föräldrarna kan i samband med faderskapsbekräftelsen anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Faderskapstest


När det av någon anledning råder osäkerhet om vem som är pappa till ett barn kan en DNA-undersökning visa om namngiven man är pappa till barnet. DNA-undersökning kan bli aktuell vid faderskapsutredning av ogifta föräldrar när den tänkbare pappan är osäker på om han är pappa till barnet eller när det finns skäl att anta att mamman haft samlag med ytterligare någon man under den period som hon har blivit gravid. DNA-undersökning kan också bli aktuell då någon av parterna i ett äktenskap ifrågasätter att maken är pappa till barnet.
Senaste publiceringsdatum: 2009-09-15

Kontaktinfo

Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser