Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Asylsökande - så ser det ut

Asylsökande En utländsk medborgare eller statslös person som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.

Statistik som avser asylsökande i Sverige i dagsläget. http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html

Vanliga frågor och svar gällande asylsökande i Sverige. http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fragor-och-svar.html

Asylsökande
Utländska medborgare eller statslösa personer som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sina ansökningar slutligt prövade av Migrationsverket och/eller migrationsdomstolen kallas för asylsökande.

Det är Migrationsverkets ansvar att pröva asylansökningar samt ordna boende för de asylsökande.

Det är vanligast idag att man som asylsökande bor på ett anläggningsboende som drivs av privata aktörer som tecknar avtal med Migrationsverket. Det förekommer också att Migrationsverket hyr lägenheter eller kollektivt boende för asylsökande. Under väntetiden kan en asylsökande även välja att ordna boendet på egen hand, till exempel hos släkt eller vänner.
Under tiden man är asylsökande kan man ha rätt att arbeta eller praktisera. För mer information för vilka regler som gäller gå in här.
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Arbeta-och-praktisera.html

Alla barn som söker asyl i Sverige har rätt att gå i skolan. Kommunen ansvarar för att ge asylsökande barn som bor inom kommunen möjlighet att gå i skolan på samma villkor som andra barn som bor i Sverige. Asylsökande barn har rätt till förskola på samma villkor som alla andra barn i Sverige. Om man som asylsökande inte har några egna tillgångar kan man ansöka om dagersättning hos Migrationsverket. Dagersättningen är olika stor beroende på om man bor i ett av Migrationsverkets boenden där mat ingår eller i ett boende där mat inte ingår. För mer information om ekonomiskt stöd för asylsökande gå in här.
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Ekonomiskt-stod.html
I Ödeshögs kommun finns det för närvarande två anläggningsboenden, en i tätorten och en i Vida Vättern.

 Nyanlända
Bosättning/bosättningslagen Sedan den 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända (personer som har fått uppehållstillstånd) för bosättning. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

Syftet med bosättningslagen är att förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden.

Det är regeringen som utifrån Migrationsverkets prognos beslutar om antalet som skall omfattas av anvisningar för bosättning samt fördelningen på länsnivå. Länsstyrelserna fastställer antalet som ska anvisas inom respektive län genom kommuntal. 
Kommuntalet för Ödeshögs kommun är 6 personer med uppehållstillstånd under år 2016.

Som nyanländ kan man komma till Ödeshög genom anvisning. Man kan även välja att bosätta sig i Ödeshög genom att på egen hand ordna en bostad. Enligt uppgifter från Migrationsverket blir ca.30 % av nyanlända (med uppehållstillstånd) anvisade till kommuner och ca.70 % av nyanlända (med uppehållstillstånd) ordnar ett boende på egen hand. 

Ensamkommande barn
Ensamkommande barn eller ungdomar är barn/ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare och söker asyl. Migrationsverket anvisar ensamkommande barn till kommunerna och socialtjänsten i respektive kommun ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn.

God man En god man ska förordnas för ett barn under 18 år som kommer till Sverige utan förälder eller annan vuxen som kan anses ha trätt in i föräldrarnas ställe. Den gode mannen ska i föräldrarnas ställe företräda barnet i ekonomiska, personliga och rättsliga sammanhang.
Vill du veta mer eller/och bli god man var god gå in på :https://www.motala.se/omsorg-och-hjalp/ekonomi-stod-och-radgivning/god-man-forvaltare-formyndare/god-man-och-forvaltare/dig-som-ar-god-man-eller-forvaltare/god-man-ensamkommande-barn/


Mottagning
Sedan den 1 april 2016 sker fördelningen av ensamkommande barn enligt en modell där varje kommun tilldelas en viss andel av det totala antalet ensamkommande barn som söker asyl. Andelen är uträknad utifrån kommunens folkmängd, mottagande av nyanlända, mottagande av ensamkommande barn och antalet dygn i Migrationsverkets mottagnings­system inom kommunens gränser under föregående kalenderår. Modellen gäller från och med 1 januari 2016 och nollställs inte. Hur man som kommun ligger till följer man i måluppfyllelse.
Kommunen får statlig ersättning för till exempel skola, vård och boende.

Ödeshögs kommun driver sedan år 2008 HVB (hem för vård och boende) för ensamkommande ungdomar. I dagsläget finns det fyra boenden för ensamkommande ungdomar. Boendena stödjer ungdomar till ett självständigt liv samtidigt som de samverkar med gode män, skola och andra instanser som har kontakt med ungdomarna.

Senaste publiceringsdatum: 2017-10-05
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser