Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Vanligt förekommande begrepp

Nedanstående förklaringar är hämtade från Migrationsverkets hemsida. För fler förklaringar gå in på Migrationsverkets ordförklaringar. (http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Ordforklaringar.html)

 Asylsökande En utländsk medborgare eller statslös person som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.

LMA-kort En tillfällig handling med foto som visar att innehavaren är asylsökande i Sverige och omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Utfärdas av Migrationsverket. 

Ensamkommande barn Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare. 

God man En person som ska ta tillvara ett barns intressen om föräldrarna själva inte kan göra det. Det är kommunen som utser god man.

Asyl Ett uppehållstillstånd som en utländsk medborgare har fått eftersom han eller hon är flykting eller skyddsbehövande enligt utlänningslagen.

Flyktingstatusförklaring

Från och med den 1 januari 2010 får en person som bedömts vara flykting en flyktingstatusförklaring. Det är en internationell statusförklaring som grundar sig på reglerna i FN:s flyktingkonvention och EU:s skyddsgrundsdirektiv.

Skyddsbehövande
Enligt svensk lag kan även andra personer än de som är flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention behöva skydd och de kan därför få uppehållstillstånd i Sverige. Skyddsbehövande delas in i två grupper - alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande.

Permanent uppehållstillstånd, PUT En utländsk medborgare som har beviljats ett permanent uppehållstillstånd har tillstånd att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Tillståndet gäller så länge utlänningen är bosatt i Sverige.

Tidsbegränsat uppehållstillstånd, TUT
Ett uppehållstillstånd som bara gäller för en viss tid.

Anknytning/Familjeanknytning Den relation som en person till exempel har till ett land eller en person. Familjeband som en sökande hänvisar till när han eller hon söker uppehållstillstånd.

 

Senaste publiceringsdatum: 2017-08-18
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser