Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Hur söker jag serveringstillstånd?

Socialkontoret handlägger ansökan och överlämnar efter utredning underlaget till socialnämnden för beslut. I ärenden rörande tillfälliga serveringstillstånd fattas beslut på delegation. Handläggningstiden är en till tre veckor för tillfälliga tillstånd och två till fyra månader för nya permanenta tillstånd.
Beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Linköping.

I Ödeshögs kommun skickar du ansökningshandlingar till:
Ödeshögs kommun, Socialkontoret, 599 80 Ödeshög.

Ansökan ska göras skriftligen på vår blankett, erforderliga handlingar enligt förteckning till blanketten ska bifogas. Ansökningsavgiften ska betalas innan handläggningen påbörjas.

För information om handläggningen samt bokning av tid för kunskapsprovet, kontakta alkoholhandläggaren.

Prövningsavgifter
Prövningsavgiften ska betalas till bankgironr 315-5231 enligt följande:
Nyansökan permanent tillstånd  - 6 000 kronor
Utvidgat tillstånd permanent - 3 000 kronor
Förändring av registeruppgifter (firmaform/PBI) - 600  kronor
Tillfälligt utvidgat tillstånd eller tillfälligt utökad severingstid  - 600 kronor
Tillfälliga tillstånd till allmänheten (3/år) - 1 500 kronor
Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap (3/år) - 600 kronor

Tillsynsavgifter För permanenta tillstånd till allmänheten uttas en årsavgift om
1 500 kronor, för permanenta tillstånd till slutna sällskap uttas en årsavgift om
1 000 kronor. Tillsynsavgifterna debiteras i maj månad.

Offentlighet eller sekretess?
Ansökan och beslutet är offentliga handlingar. Även registret över restauranger med serveringstillstånd är offentligt. Övriga handlingar och uppgifter (ekonomi, brottsregister m m) omfattas av sekretess jml 30 kap. 20 § Offentlighets- och sekretesslagen.

Senaste publiceringsdatum: 2014-02-05
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser