Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Vad krävs för ett serveringstillstånd?

För att få ett serveringstillstånd krävs att du kan visa att du är lämplig att utöva verksamheten. Besvärande förhållanden är bland annat om man förekommer i brottsregistret eller har obetalda skatter, konkurser med mera. Serveringstillstånd kan vägras eller begränsas om det finns risk för olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt.

Kunskapsprov om alkohollagen

Enligt den nya alkohollagen som gäller sedan 2011 ska du som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning göra ett kunskapsprov. Provet är webb-baserat och framtaget av Statens Folkhälsoinstitut, det vill säga att det är samma prov i hela landet.

I Ödeshög kan du göra provet i samband med din ansökan om serveringstillstånd eller i samband med en ansökan/anmälan om förändring av aktuellt tillstånd där prov kan krävas.
Tid för kunskapsprovet bokas hos alkoholhandläggaren.

Övriga krav för tillstånd

För permanent servering till allmänheten krävs det att köket ska vara godkänt för allsidig matlagning och att ett varierat utbud av tillredd mat serveras.

Den sökande ska ha genomgått  restaurangskola eller ha minst två års erfarenhet av servering eller på annat sätt visa att han/hon har nödvändig kunskap om Alkohollagen.

Den sökande ska också kunna visa en finansieringsplan och budget för första årets drift. Finansieringsplanen ska visa var pengarna kommer ifrån, det vill säga även eventuella långivares möjlighet att låna ut pengar.

För att få en sundare restaurangbransch kontrolleras sökandes allmänna laglydnad och ekonomiska skötsamhet.

Tillfällig servering och slutna sällskap

För tillfällig servering till allmänheten är kraven på den sökande desamma.  För servering till olika slutna sällskap (festvåningsrättighet) ställs krav på kunskap i lagstiftningen. Om ansökan avser slutet sällskap (klubbrättighet) är kravet på kunskap i alkohollagstiftningen lägre. För servering till slutet sällskap måste lagad mat tillhandahållas. Kravet på "slutenhet" är viktigt.

Föreningar och pausservering

Om en förening söker tillstånd ska föreningen ha antagit stadgar, vara bestående och ha en varaktig verksamhet. För pausservering behöver lagad mat ej tillhandahållas. För trafikservering ställs lägre krav på kökets beskaffenhet.

Serveringstider

Grunden för alkoholservering är sedan länge "ordning och nykterhet". God ordning innebär att varken gäster eller grannar till restaurangen blir störda. Restaurangen har ansvar för gästerna såväl inne i restaurangen som utanför. I Alkohollagen anges serveringstiden från kl 11.00 till kl 01.00 (normaltid).

Festivaler och uteserveringar

För att kunna använda offentlig plats krävs tillstånd från polisen och markägaren. Serveringen ska utgöras av sittplatser vid bord på en klart avgränsad yta. För så kallade uteserveringar ska området ligga i direkt anslutning till restaurangen. Tillstånd för uteservering följer normalt restaurangens ordinarie öppettider men en begränsning kan här ske efter bedömningen av risken för störningar, i tätortsområde begränsas därför serveringstiden ute till kl 23.00.

Återkallelse av tillstånd

När socialnämnden överväger att återkalla ett serveringstillstånd ska tillståndshavaren ges möjlighet att få företräde inför nämnden innan beslut fattas.

Brottslighet

Brott mot Alkohollagen regleras i 10 kap. Påvisad brottslighet, d v s olovlig försäljning av alkoholdrycker, olovligt innehav av alkoholdrycker, olovligt anskaffande av alkoholdrycker, olovlig dryckeshantering ska polisanmälas. Även övrig påvisad brottslighet med anknytning till restaurangrörelsen (bokföringsbrott, bestickning, narkotikabrott, våldsbrott m m) ska polisanmälas.

Senaste publiceringsdatum: 2014-02-05
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser