Ödeshög kommuns logotyp

Välkommen till Ödeshög

Planeringsdirektiv och budget

En ekonomi i balans är avgörande för kommunen.
Här kan du läsa om hur arbetet går till, ta del av kommunens årsredovisning, planeringsdirektiv och budget för 2019 samt pågående arbete inför 2020.

Bli SMSlivräddare

Nu kan du som bor i Ödeshög bli SMSlivräddare i Region Östergötland. Genom tjänsten kan frivilliga med kunskaper i hjärt-lungräddning snabbt vara på plats och göra livräddande insatser vid plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Läs mer om hur du blir SMSlivräddare här.

Aktuellt just nu

På gång i Ödeshög

Ödeshögs kommuns anslagstavla

Aktuella anslag och kungörelser för Ödeshögs kommun

Trygg och säker

Här finns information om vad som händer om en allvarlig händelse inträffar. Vem som ansvarar för vad, vilket stöd som kommunen kan ge och hur du själv kan förbereda dig.

Turistinformation

Välkommen till Ödeshög.
Den här länken leder dig vidare direkt till vår turistwebbplats med bland annat evenemangskalender och tips på besöksmål.